Cover Image of Moje ING mobile 3.7.3 APK

1M+

Moje ING mobile

Version: 3.7.3

Developer: ING Bank Slaski S.A.

Released: 2016-06-09

Updated: 2021-03-13

Moje ING mobile 3.7.3 APK Moje ING mobile 3.7.3 APK Moje ING mobile 3.7.3 APK Moje ING mobile 3.7.3 APK Moje ING mobile 3.7.3 APK Moje ING mobile 3.7.3 APK Moje ING mobile 3.7.3 APK Moje ING mobile 3.7.3 APK

Description of Moje ING mobile 3.7.3 APK

Moje ING mobile to aplikacja bankowa, z którą wygodnie:
- sprawdzasz stan konta,
- logujesz się odciskiem palca lub PIN-em,
- robisz szybkie przelewy na numer telefonu.

Aplikacja, którą nie tylko bankujesz.

W Moim ING mobile:
• płacisz swoje rachunki, spłacasz kartę kredytową, ustawiasz stałe zlecenia, doładowujesz telefon,
• masz pełny dostęp do historii konta,
• określasz cele oszczędnościowe i widzisz, w jakim stopniu je realizujesz,
• zakładasz konta, lokaty, wnioskujesz o pożyczki lub inne dowolne produkty banku,
• zmieniasz limity transakcyjne kart,
• pobierasz kody rabatowe na tańsze zakupy.

Chcesz korzystać z aplikacji ING, a nie jesteś jeszcze naszym klientem? Pobierz ją i otwórz konto osobiste.

Masz już konto w naszym banku? Aktywuj swój dostęp w aplikacji Moje ING mobile.

Masz już otwarte konto i dostęp do Mojego ING na komputerze? Aktywuj aplikację.

Funkcje, z których skorzystasz tylko w aplikacji:
• Widok stanu konta przed zalogowaniem – Ty określasz, w jaki sposób chcesz widzieć kwotę. Możesz wybrać wartość dokładną lub procentową.
• Powiadomienia push o Twoich płatnościach.
• Skróty przed zalogowaniem − Ty określisz, jakie funkcje są dla Ciebie najbardziej przydatne i do których chcesz mieć szybki dostęp.
• Paragony − robisz zdjęcie papierowego paragonu i zapisujesz go w aplikacji. Dostęp do paragonów masz z każdego urządzenia.

Jak płacić, wpłacać i wypłacać aplikacją:
• BLIKIEM − płacisz kodem za zakupy. Wypłacasz pieniądze z bankomatu. Wpłacasz pieniądze w naszych wpłatomatach, także na swoje konto oszczędnościowe.
• Kartą MasterCard w telefonie – wirtualna karta, którą płacisz zbliżeniowo.
• Kartą VISA w telefonie – Twoja karta do konta, którą zapłacisz bez portfela.

Przelewy w aplikacji:
• Przelew na numer telefonu – nie musisz przepisywać numeru konta odbiorcy, wystarczy jego numer telefonu.
• Szybkie przelewy z konta oszczędnościowego na swoje konto osobiste bez logowania – w ten sposób możesz szybko zasilasz swoje konto osobiste na 50, 100 lub 200 zł.
• Klawiatura Moje – możesz zrobić przelew na telefon w komunikatorze i wygenerować kod BLIK podczas robienia zakupów on line, bez otwierania aplikacji.

Dodatkowo aplikację Moje ING mobile możesz obsługiwać głosem, z wykorzystaniem Google Asystenta. Aplikacja Moje ING mobile powie Ci ile masz na koncie, poda kod BLIK, a nawet zrobi szybki przelew.

*Korzystając z Google Asystenta w relacjach z ING Bankiem Śląskim akceptujesz, że Google Ireland Ltd. może mieć dostęp do informacji, które będziesz przekazywał z użyciem Google Asystenta. W ten sposób możesz złożyć następujące dyspozycje: informacja o saldzie konta, realizacja szybkiego przelewu, przekazanie kodu BLIK.
Moje ING mobile is a banking application with which you can conveniently:
- you check your account balance,
- you log in with your fingerprint or PIN,
- you make quick transfers to the phone number.

An application that you do not just bank.

In my ING mobile:
• you pay your bills, pay off your credit card, set permanent orders, top up your phone,
• you have full access to account history,
• you define saving goals and see to what extent you realize them,
• you create accounts, deposits, and apply for loans or any other bank products,
• you change the transaction limits of cards,
• you download discount codes for cheaper shopping.

Do you want to use the ING app and you are not our customer yet? Download it and open a personal account.

Do you already have an account with our bank? Activate your access in the Moje ING mobile application.

Do you already have an open account and access to My ING on your computer? Activate the application.

Features that you can use only in the application:
• Account status view before logging in - You specify how you want to see the amount. You can choose an exact or percentage value.
• Push notifications about your payments.
• Abbreviations before logging in - you determine which features are most useful to you and for which you want to have quick access.
• Receipts - you take a photo of a paper receipt and save it in the application. You have access to receipts from every device.

How to pay, deposit and withdraw by the application:
• BLIK - you pay by shopping code. You withdraw money from an ATM. You deposit money in our cash deposit machines, including your savings account.
• MasterCard in your phone - a virtual card that you pay with a contactless payment.
• VISA card on your phone - your card for the account you will pay without a wallet.

Transfers in the application:
• Transfer to a phone number - you do not have to rewrite the recipient's account number, all you need is your phone number.
• Fast transfers from a savings account to your personal account without logging in - this way you can quickly transfer your personal account to 50, 100 or 200 PLN.
• My keyboard - you can make a transfer to the phone in the communicator and generate a BLIK code while shopping online, without opening the application.

In addition, you can use the My ING mobile application with voice, using Google Assistant. The Moje ING mobile application will tell you how much you have in your account, give us the BLIK code and even make a quick transfer.

* By using Google Assistant in your relations with ING Bank Śląski, you accept that Google Ireland Ltd. may have access to information that you will transfer using the Google Assistant. In this way, you can submit the following instructions: information on the account balance, execution of a quick transfer, transferring the BLIK code.
gopartner versi 1.4.1 دانلود برنامه ماهواره من موتوگرام

Similar to "Moje ING mobile"

Getin Mobile

500K+

Getin Mobile

Bankuj wygodnie! W dowolnym momencie sprawdzisz stan konta, przekonasz się, czy wypłata już wpłynęła lub czy Twój..

Revolut

10M+

Revolut

This is one app to manage all things money. Open an account in minutes to spend, budget, save, and invest, all in one secure..

Bank Millennium

1M+

Bank Millennium

New Bank Millennium Application easily adapts to individual needs. It is convenient, easy to use and offers a far wider..

Home Quarantine - Poland (Kwarantanna domowa)

1M+

Home Quarantine - Poland (Kwarantanna domowa)

Home Quarantine – Poland (Kwarantanna domowa) - is a Polish quarantine-enforcement application (Polish Government’s..

Telekom MK

500K+

Telekom MK

The improved mobile application Telekom MK offers you all the new information on your internet, minutes, roaming and SMS..

Jakdojade: public transport

5M+

Jakdojade: public transport

Official jakdojade.pl application for Android.Get fast and convenient access to:- The most accurate search engine of public..

Nowa Poczta Interia

1M+

Nowa Poczta Interia

Nowa Poczta INTERIA to darmowa aplikacja do obsługi poczty.Działa szybko, jest intuicyjna i prosta w użyciu. Możesz..

BNP Paribas GOMobile

1M+

BNP Paribas GOMobile

GOmobile is BNP Paribas new mobile application which allows You to manage finances easy, fast and comfortable where ever You..

Moja Gazetka - gazetki promocyjne, promocje sklepy

1M+

Moja Gazetka - gazetki promocyjne, promocje sklepy

Moja Gazetka to najlepsza bezpłatna aplikacja gromadząca aktualne gazetki promocyjne i promocje w telefonie. Znajdziesz tu..

OTOMOTO

1M+

OTOMOTO

Gdziekolwiek będziesz aplikacja OTOMOTO umożliwia szybki dostęp przez telefon do ofert motoryzacyjnych z bazy OTOMOTO.pl..

Bazoš

1M+

Bazoš

Bazoš has 500.000 advertisers daily, who place around 60.000 classified ads. Join them and sell what you don't need..

Fiszkoteka - Learn Languages with Flashcards

500K+

Fiszkoteka - Learn Languages with Flashcards

What is the best way to learn languages (such as English, Russian, French, German, Spanish or Italian)? The most efficient..

Jobs Round the Corner – Work, closer to home

1M+

Jobs Round the Corner – Work, closer to home

How does working close to home sound to you? \ud83c\udfe1 What if your dream job is right under your nose? Jobs Round the..

Polsat News

100K+

Polsat News

The Polsat News (polsatnews.pl) is a Polish language app which give you possibility of notification personalisation. Polsat..

Kantor Walutowy Alior Banku

50K+

Kantor Walutowy Alior Banku

Kantor Walutowy Alior Bank is the online banking platform that enables secure, fast and convenient access to currency..

Moja Heyah

100K+

Moja Heyah

Dzięki aplikacji Moja Heyah możesz między innymi:- zarządzać wieloma numerami - sprawdzić stan konta - doładować..

War Machines: Best Free Online War & Military Game

100M+

War Machines: Best Free Online War & Military Game

Are you a fan of top-quality army & military tank games? Check out War Machines, which offers options for all-out army..

IRCTC Rail Connect

50M+

IRCTC Rail Connect

OFFICIAL MOBILE APP by Indian Railway Catering And Tourism Corporation Limited (IRCTC)IRCTC Train ticketing now made simpler..

King of Avalon: Dominion

50M+

King of Avalon: Dominion

King Arthur fell in battle, a victim of the betrayal of his nephew Mordred. Now, his body lies in a fortress on the sacred..