Cover Image of Vika: sposób na zdrowie 0.1.9279 APK

100+

Vika: sposób na zdrowie

Version: 0.1.9279

Developer: Lab4Life

Released: 2020-06-06

Updated: 2020-10-17

How to install APKs bundle(.zip)
Vika: sposób na zdrowie 0.1.9279 APK Vika: sposób na zdrowie 0.1.9279 APK Vika: sposób na zdrowie 0.1.9279 APK Vika: sposób na zdrowie 0.1.9279 APK Vika: sposób na zdrowie 0.1.9279 APK Vika: sposób na zdrowie 0.1.9279 APK

Description of Vika: sposób na zdrowie 0.1.9279 APK

Vika jest obecnie w fazie eksperymentalnej (pilotażowej). Pomóż ulepszać aplikację Vika! Uwagi możesz wysłać na adres [email protected]

Sprawdź i zadbaj o zdrowie! Celem Viki jest milion lat zdrowia więcej w Polsce. Z Viką sprawdzisz swoje zdrowie i zdobędziesz go więcej. Vika jest bezpłatna, skuteczna i wciągająca. Działa jak gra. Każdego dnia Vika będzie Cię motywować i wspierać, budując zdrowe nawyki.

Dowiesz się ile lat zdrowia możesz oczekiwać i ile możesz zyskać.

Zdobądź zdrowie z Viką:
+ wybierz misję opracowaną przez naukowców
+ realizuj zadania i łatwo buduj zdrowe nawyki
+ zdobywaj nowe poziomy zdrowego stylu życia
+ zobacz jak zdobywasz dni, miesiące a nawet lata zdrowia

Vikę stworzyli naukowcy, lekarze, inżynierowie, psycholodzy i dietetycy, po to, abyśmy mogli dłużej cieszyć się życiem i razem osiągnęli cel: milion lat zdrowia więcej w Polsce. Vikę opracowano w oparciu najnowsze badania i dane naukowe, m.in. z brytyjskiego BioBanku oraz amerykańskiego CDC.

Vika automatycznie synchronizuje dane z Google Fit.

Zainstaluj Vikę teraz. Sprawdź swoje zdrowie i zadbaj o przyszłość, aby dłużej cieszyć się życiem!
Vika is currently in the experimental (pilot) phase. Help improve the Vika app! You can send your comments to [email protected]

Check and take care of your health! Viki's goal is one million more years of health in Poland. With Vika you will check your health and get more of it. Vika is free, effective and addictive. Works like a game. Every day, Vika will motivate you and support you by building healthy habits.

You will learn how many years of health you can expect and how much you can gain.

Get health with Vika:
+ choose a mission developed by scientists
+ complete tasks and easily build healthy habits
+ get new levels of a healthy lifestyle
+ see how you gain days, months and even years of health

Vika was created by scientists, doctors, engineers, psychologists and nutritionists so that we can enjoy life longer and together achieve the goal: one million years of health more in Poland. Vika was developed based on the latest research and scientific data, incl. from the British BioBank and the American CDC.

Vika automatically syncs data with Google Fit.

Install Vika now. Check your health and take care of the future to enjoy life longer!