Cover Image of Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému 4.2.11 APK

1K+

Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému

Version: 4.2.11

Developer: Agdata s.r.o.

Released: 2017-05-10

Updated: 2020-07-02

Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému 4.2.11 APK Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému 4.2.11 APK Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému 4.2.11 APK Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému 4.2.11 APK Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému 4.2.11 APK Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému 4.2.11 APK Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému 4.2.11 APK Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému 4.2.11 APK

Description of Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému 4.2.11 APK

S aplikací Agdata budete mít všechny důležité informace o vaší farmě po ruce vždy a všude.

* analyzujte ekonomiku podniku na úroveň jednotlivých plodin
* sledujte pohyb všech strojů
* spravujte jednotlivé parcely a půdní bloky
* plánujte osevní postupy
* hlídejte hladinu dusíku a dalších živin u jednotlivých plodin
* pohodlně vytvářejte zákonné a dotační evidence
* rychlé záznamy skladových pohybů
* zaznamenávejte pastvy a ustájení vašich zvířat
* sledujte hodnoty všech senzorů Agdata (meteostanice, sondy do obilí, půdní sondy, ...)
* vytvářejte podklady pro mzdy
* zapisujte poznámky
* spravujte smlouvy obchodní i pachtovní
* hlídejte termíny plateb partnerům a majitelům pozemků v pachtu
* vytvářejte jednoduše daňová přiznaní

Agdata je plně propojená s vašimi daty na Portálu farmáře (eagri.cz).

Mějte přehled o všech svých půdních blocích, které můžete jednoduše seskupovat do areálů. U každého pole budete mít přehled o osetých i plánovaných plodinách, nákladech na vstupy a výnosech ze sklizní.

Placené verze Agdata vám navíc nabízí detailní analýzu dusíku a dalších živin a umožní tak efektivně plánovat aplikace hnojiv. Zákonné evidence budete mít k dispozici na jeden klik a vždy aktuální, žádná kontrola vás ji nezaskočí.

Základní funkce Agdata.cz včetně mobilní aplikace můžete používat do výměry 250 ha ZDARMA!

A prvních 30 dnů budete mít navíc k dispozici všechny pokročilé funkce na vyzkoušení.
With Agdata, you will have all the important information about your farm at hand, everywhere.

* Analyze the farm's economy to the level of individual crops
* Monitor the movement of all machines
* Manage individual parcels and attic blocks
* plan crop rotation
* monitor the levels of nitrogen and other nutrients for each crop
* conveniently create legal and subsidy records
* Fast recording of stock movements
* record grazing and housing of your animals
* monitor the values ​​of all Agdata sensors (weather stations, grain probes, soil probes, ...)
* Create wage bases
* take notes
* Manage business and lease contracts
* Keep an eye on payment dates for partners and landowners in the lease
* Create simple tax returns

Agdata is fully connected to your data on Farmer Portal (eagri.cz).

Keep track of all your soil blocks that you can easily group into campuses. For each field, you will have an overview of sown and planned crops, input costs and yields.

In addition, the paid version of Agdata offers you a detailed analysis of nitrogen and other nutrients, allowing you to plan fertilizer applications efficiently. Legal records will be available to you at one click and always up to date, no check will not surprise you.

Basic functions of Agdata.cz including mobile application can be used up to 250 ha for FREE!

And for the first 30 days, you'll have all the advanced features to try.

Similar to "Agdata - vše pro chytrou farmu v jednom systému"

Komoot — Cycling, Hiking & Mountain Biking Maps

5M+

Komoot — Cycling, Hiking & Mountain Biking Maps

Komoot is the key to the outdoors. Just plan your hiking, road cycling or MTB adventures in the planner, and be guided along..

Yandex

100M+

Yandex

Find answers to your questions online 24/7. Yandex helps you quickly find the information you need. Whether you want to know..

GPS Tools\u00ae - Find, Measure, Navigate & Explore

5M+

GPS Tools\u00ae - Find, Measure, Navigate & Explore

Have you ever got stuck on road without accurate GPS location? Have you ever needed all GPS based tools in one app? Get GPS..

AirDroid: Remote access & File

10M+

AirDroid: Remote access & File

\u2605\u2605\u2605Delight Your Multi-Screen Life\u2605\u2605\u2605AirDroid allows you to access and manage your Android..

Mapy.cz - Cycling & Hiking offline maps

1M+

Mapy.cz - Cycling & Hiking offline maps

Mapy.cz by Seznam will lead you through the whole world. You can take your device anywhere in the world with you. Thanks to..

T map - 내비게이션 / 지도

10M+

T map - 내비게이션 / 지도

[ 새로운 기능 ]\u25b7 즐겨찾는 경로 / 즐겨찾는 경로 자동생성(beta)- 자주 가는 경로를..

George Česká spořitelna

500K+

George Česká spořitelna

Chcete mít své peníze pod kontrolou za všech okolností, ať jste kdekoli? Vyzkoušejte George, který Vám rychle,..

Naviki – Bike navigation

500K+

Naviki – Bike navigation

Naviki is the comprehensive bicycle App! Naviki offers worlwide best route planning for bicycles and an impressive..

Locus Map Free - Hiking GPS navigation and maps

1M+

Locus Map Free - Hiking GPS navigation and maps

Navigation with offline maps for fully enjoyable outdoor experience. Create, plan, edit, record, save or share your trips,..

PC Remote

5M+

PC Remote

Monect PC Remote is a free app that allows you to control PC over Wi-Fi or Bluetooth locally or remotely.Key Features:- Play..

Back Button

1M+

Back Button

* Simulate the System Back, Home and Recent Button.if the physical buttons of your phone can not use properly, Back Button..

Full Battery & Theft Alarm

1M+

Full Battery & Theft Alarm

Protect your phone and Android Wear Smartwatch battery from overcharging with THEFT alarm. This app notifies you when your..

Heureka - tvůj kapesní nákupní rádce

500K+

Heureka - tvůj kapesní nákupní rádce

Starosti s online nákupy už hoďte za hlavu. \ud83d\ude0a Nebaví vás procházet při nákupech desítky tisíc e-shopů..

O2 TV

1M+

O2 TV

V televizním programu už se neztratíte. Díky novému revolučnímu menu, které už úspěšně funguje v set-top-boxu a..

GPS Locker

1M+

GPS Locker

GPS Locker created in order not to lose lock a GPS signal when switching between applications and when your device's..

Detector de Radares Gratis

1M+

Detector de Radares Gratis

Radarbot es tu aliado en la carretera. La única aplicación que combina Alertas en tiempo real con el mejor sistema de..

Castle Clash : Guild Royale

5M+

Castle Clash : Guild Royale

\u25cf\u25cf\u25cf Votre héritage dans Castle Clash continue après 6 ans ! \u25cf\u25cf\u25cfPendant 6 ans, vous avez..

VIP Access

1M+

VIP Access

Symantec VIP Access helps protect your online accounts and transactions by using a strong authentication process when you..

CHROME APEX NOVA GO ADW THEME

100K+

CHROME APEX NOVA GO ADW THEME

you might like this ...our new release i galaxy (APEX,NOVA,ADW,HOLO,GO,AVIATE,SMART,THEMER)http://goo.gl/KmLxwKIt's time..