Cover Image of Nông Trại Kiếm Tiền -Nong Trai Kiem Tien-NTKT 2021  APK

100+

Nông Trại Kiếm Tiền -Nong Trai Kiem Tien-NTKT 2021

Version: Varies with device

Developer: TPQStudio

Released: 2021-02-22

Updated: 2021-02-27

Nông Trại Kiếm Tiền -Nong Trai Kiem Tien-NTKT 2021  APK Nông Trại Kiếm Tiền -Nong Trai Kiem Tien-NTKT 2021  APK Nông Trại Kiếm Tiền -Nong Trai Kiem Tien-NTKT 2021  APK Nông Trại Kiếm Tiền -Nong Trai Kiem Tien-NTKT 2021  APK Nông Trại Kiếm Tiền -Nong Trai Kiem Tien-NTKT 2021  APK Nông Trại Kiếm Tiền -Nong Trai Kiem Tien-NTKT 2021  APK Nông Trại Kiếm Tiền -Nong Trai Kiem Tien-NTKT 2021  APK

Description of Nông Trại Kiếm Tiền -Nong Trai Kiem Tien-NTKT 2021 APK

Đây là trò chơi nông trại vui vẻ, người chơi có thể gieo trồng, thu hoạch và trao đổi mua bán hạt giống, sản phẩm với nhau và nhận thưởng.

Người chơi sẽ gieo hạt trong Túi Đồ, sau đó canh giờ thu hoạch, chăm sóc tại Nông Trại.

Người chơi có thể trao đổi hạt giống, sản phẩm với nhau trong Chợ Trời.

Người chơi có thể tham gia trò chuyện, chat vui vẻ trong Phòng Chat.

Trò chơi thật hay và thật uy tín.

Hãy cùng chơi và giao lưu kết bạn nhé!
This is a fun farming game where players can plant, harvest and trade seeds and produce with each other and receive rewards.

Players will sow seeds in the Item Bag, then watch the time of harvest and care at the Farm.

Players can exchange seeds and products with each other in the Flea Market.

Players can join the chat and chat in the Chat Room.

The game is very good and very prestigious.

Let's play and make friends!