Cover Image of Krzyżówki po polsku 2.2021 APK

1M+

Krzyżówki po polsku

Version: 2.2021

Developer: Berni Mobile

Released: 2014-02-24

Updated: 2020-12-18

Krzyżówki po polsku 2.2021 APK Krzyżówki po polsku 2.2021 APK Krzyżówki po polsku 2.2021 APK Krzyżówki po polsku 2.2021 APK Krzyżówki po polsku 2.2021 APK Krzyżówki po polsku 2.2021 APK Krzyżówki po polsku 2.2021 APK

Description of Krzyżówki po polsku 2.2021 APK

Fantastyczne krzyżówki!

- Polska wersja językowa.
- Nieskończona liczba kombinacji.
- Ogromna lista haseł.
- Możliwość dostosowania rozmiaru planszy, od 3x3 do 25x25.
- Trzy poziomy trudności.
- Panel wypełnią hasła do odgadnięcia.
- Rozmiar panelu dostosowuje się do urządzenia.
- Optymalne działanie na tabletach.

Nauka i zabawa w jednym

Krzyżówka - zagadka słowno-literowa polegająca na odgadywaniu lub dopasowywaniu haseł i wpisywaniu ich w krzyżujące się ze sobą rubryki. Krzyżówki różnią się od siebie stopniem trudności, wielkością. Można je konstruować tylko w tych językach, gdzie pojedyncza litera alfabetu reprezentuje indywidualną głoskę, dlatego niemożliwe jest układanie krzyżówek w języku np. chińskim.

Krzyżówka w Polsce

learn Polish, polska gra, słowa, Polski
Wykreslanka, Łamigłówki i układanki
Fantastic crosswords!

 - Polish language version.
 - Infinite number of combinations.
 - A huge list of passwords.
 - The ability to adjust the size of the board, from 3x3 to 25x25.
 - Three levels of difficulty.
 - The panel will fill the passwords to guess.
 - The panel size adapts to the device.
 - Optimal performance on tablets.

Learning and playing in one

Crossword - verbal-letter riddle consisting in guessing or matching passwords and entering them in intersecting columns. Crosswords differ from each other by their degree of difficulty, their size. They can be constructed only in those languages, where a single letter of the alphabet represents an individual voice, so it is impossible to arrange crosswords in a Chinese language, for example.

Crossword in Poland

learn Polish, Polish game, words, Polish
Chart, Puzzles and puzzles

Similar to "Krzyżówki po polsku"

Word Breaker

1M+

Word Breaker

Word Breaker, the go-to word game helper since 2011! We’ve built a reputation as the most reliable helper, some would say..

Word Search Ultimate

5M+

Word Search Ultimate

This is by far the most flexible word search app on the market. Multiple configuration options create a game that exactly..

CodyCross: Crossword Puzzles

50M+

CodyCross: Crossword Puzzles

- Best of 2017 Google Play store - A new crossword experience- Challenge yourself with countless puzzles- Relax while..

Just Riddles

1M+

Just Riddles

Free Fun Game! Addicting thinking word game!Each level is a fun riddle, can you guess the word?Tons of riddles to boost up..

Word Connect

10M+

Word Connect

\ud83d\udc95Do you enjoy the excitement of classic word games? Are you a real puzzle game master? DOWNLOAD Word Connect for..

Wordscapes

50M+

Wordscapes

\ud83d\udc95Playing Wordscapes 10 mins a day sharpens your mind and prepares you for your daily life and challenges!..

Word Search Sea: Unscramble words

10M+

Word Search Sea: Unscramble words

This is a new, interesting game in the genre of verbal puzzles.The game, Find Words is very fun and exciting and completely..

Garden of Words - Word game

10M+

Garden of Words - Word game

Easy to play, Garden of Words is a word game that makes learning fun!Play every day and improve your spelling! Memorize new..

Word Cookies!®

10M+

Word Cookies!®

\ud83c\udf6a Here come some tasty Word Cookies hot out of the oven! Take a bite! \ud83c\udf6a Word Cookies is an addictive..

Crossword Puzzle Free

1M+

Crossword Puzzle Free

Solve thousands of crossword puzzles from indie and industry leader crossword constructors for free, no subscription..

Daily Themed Crossword - A Fun crossword game

5M+

Daily Themed Crossword - A Fun crossword game

A fun crossword game with each day connected to a different theme. Choose from a range of topics like Movies, Sports,..

Classic Words Solo

10M+

Classic Words Solo

Classic Words Solo is the number one word game to play against your smartphone or tablet (solitaire mode).Enrich your..

Nowa Poczta Interia

1M+

Nowa Poczta Interia

Nowa Poczta INTERIA to darmowa aplikacja do obsługi poczty.Działa szybko, jest intuicyjna i prosta w użyciu. Możesz..

Fabryka Siły

100K+

Fabryka Siły

Oficjalna aplikacja Fabryki Siły!Wszystko, czego potrzebujesz, zgromadziliśmy w jednym miejscu! Od teraz aplikacja Fabryki..

Moja Gazetka - gazetki promocyjne, promocje sklepy

1M+

Moja Gazetka - gazetki promocyjne, promocje sklepy

Moja Gazetka to najlepsza bezpłatna aplikacja gromadząca aktualne gazetki promocyjne i promocje w telefonie. Znajdziesz tu..

Word Search Puzzle

10M+

Word Search Puzzle

\ud83c\udfc6\ud83c\udfaeWord Search Puzzle is completely FREE to play, so dive right in and enjoy the virtually unlimited..

エブリスタ - 小説サービス

5M+

エブリスタ - 小説サービス

..

HMRC

1M+

HMRC

The only app that gives you access to HMRC’s information on your personal tax affairs. Feel in control of your financial..

Bank of Albuquerque Mobile

10K+

Bank of Albuquerque Mobile

Take us with you! Mobile Banking allows you to conveniently and securely access your Bank of Albuquerque account(s) anytime,..