Cover Image of Baykuş Mimari 1.0 APK

10+

Baykuş Mimari

Version: 1.0

Developer: B9 AJANS

Released: 2020-03-11

Updated: 2020-10-18

Baykuş Mimari 1.0 APK Baykuş Mimari 1.0 APK

Description of Baykuş Mimari 1.0 APK

Baykuş Mimari, 2014 Yılında Kaan Sönmez ve Ezgi Aksoylu Tarafından Kurulmuştur.

Baykuş Mimari, bir mimari mekânın içinde, kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üretir.

Baykuş Mimari daima bireylerin yaşam kalitesini ve konforunu amaçlayan tanımlı mekânların, tanımlı işlevlerle, kullanıcı için biçimlendirilmesi ve tasarlanmasını ilke edinmiştir.

Baykuş Mimari mekân organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile tasarımlar yapar. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekân ve donanım tasarımlarında kullanır.

Baykuş Mimari mekân tasarımının ilk aşamalarından, etütlerden, uygulamaların bitimine kadarki süreci profesyonel ekibiyle hayata geçirir. Baykuş Mimari, mekâna özgü donanımların elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptar, özgün biçimleri gerçekleştirir. Yapımı tamamlanmış veya eski işlev dışında yeni bir kullanım amacı kazandırılacak yapıların iç mekânlarında öngörülen yeni işlevi, insanın yaşam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler.

Baykuş Mimari kültür kalıtı ya da tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç mekânları ve bu mekânlarda yer alan öğelerin (mobilya, yapı elemanları vb.) saptanması ve restorasyonunu da yapar. Geleneksel sanat ve kültürümüzün benimsetilmesi ve tanıtılmasına böylece aracı olmak çalışma alanımızın içindedir.
Baykuş Architecture was established in 2014 by Kaan Sönmez and Ezgi Aksoylu.

Baykuş Architecture creates solutions in order to offer the most suitable design according to functional, structural and aesthetic criteria in an architectural space.

Baykuş Architecture has always adopted the principle of shaping and designing defined spaces for the user with defined functions, which aim at the quality and comfort of individuals.

Baykuş Architects designs to bring new and economical solutions to the space organization. Uses developments in materials and technology in space and hardware designs.

Baykuş Architects realizes the process from the first stages of space design to the end of the applications with its professional team. Owl Architecture determines the size and usage data in accordance with the data obtained from the space-specific equipment and realizes the unique forms. The new function envisaged in the interiors of the buildings whose construction will be completed or which will be used for a new purpose other than the old function, solutions and organizes according to the life and behavior styles of the human.

Baykuş Architecture also determines and restores the interiors of old buildings, which are designated as cultural heritage or historical monuments and the elements (furniture, building elements, etc.) in these spaces. It is in our field of work to be an intermediary in the promotion and promotion of our traditional art and culture.